ÚVOD

Spolek insolvenčních správců vznikl jako profesní organizace sdružující insolvenční správce působící převážně v Jižních Čechách a nabízí výhody nejen svým členům, ale i odborné veřejnosti.

Spolek insolvenčních správců je samostatným a dobrovolným svazkem fyzických  a právnických osob založený na demokratických zásadách.

Sídlem Spolku insolvenčních správců jsou České Budějovice.


  • AKTUÁLNĚ

MINISTERSTVO spravedlnosti plánuje rozšíření insolvenčních poraden http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1739185-vice-poraden-ma-zamezit-vetsimu-zadluzeni 

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb. Sbírka:  77/2016 http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2016/sb0030-2016.pdf 15.3.2016


Pověřování insolvenčních správců. http://www.epravo.cz/top/clanky/poverovani-insolvencnich-spravcu-aneb-kdyz-se-kolecko-zadrhava-100819.html  15.3.2016


Právníkem roku pro oblast insolvenčního práva byl zvolen JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph. D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích. http://www.epravo.cz/top/clanky/pravnik-roku-2015-nejvyssi-pocta-pro-gerhardta-bubnika-100352.html


Pelikán nesouhlasí s rozdělováním insolvencí na KS v Ostravě.http://www.ceska-justice.cz/2016/01/pelikan-nesouhlasi-s-rozdelovanim-insolvenci-na-ks-v-ostrave-soud-neni-firma-rekl-poslancum/


Ústavní soud zrušil ustanovení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ukládající povinnost fyzické přítomnosti insolvenčních správců na provozovnách. http://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-ustanoveni-vyhlasky-ministerstva-spravedlnosti-ukladajici-povinnost-fyz/


Ministerstvo spravedlnosti plánuje řešení jak z dluhové pasti. http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=347417

Kdo jsme

Jsme nezávislá profesní organizace sdružující insolveční správce.

Našim cílem je

zvyšovat důvěryhodnost a transparentnost insolvenčních řízení

Kontakt

Spolek insolvečních správců
E-mail: spolekspravcu@seznam.cz

© Spolek insolvečních správců (2015), by Irony s.r.o.