Informace pro dlužníky

      

„ ODDLUŽOVACÍ AGENTURA NENÍ POSLEDNÍ ZÁCHRANA “

V tíživé finanční situaci, při neschopnosti splácet své půjčky Vám Spolek HELP INS doporučuje neobracet se na „ Oddlužovací agentury “ (Fyzické a právnické osoby provozující tuto činnost bez potřebné kvalifikace a znalosti insolvenční a sociálně právní problematiky). Tyto společnosti zpravidla zneužívají situace dlužníka, který v tak tíživé situaci není schopen dostatečně zhodnotit správnost poskytovaných informací, ale především je donucen za takové poradenství a zpracování Návrhu na tzv. Osobní bankrot zaplatit částku v řádech tisíců až desetitisíců korun, navýšenou mnohdy o provizi za celkovou výši dluhů nebo za množství zpracovaných podkladů.

Některé agentury postupují ještě dále a v rámci mandátní smlouvy či smlouvy o zprostředkování žádají o podpis na prázdné směnce či zřízení pojistné smlouvy, v nejhorším případě zprostředkovávají svým klientům poskytnutí půjčky na úhradu tohoto poradenství a zpracování Návrhu na osobní bankrot. Návrh na osobní bankrot - oddlužení Vám Oddlužovací agentury zpracují, ovšem bez vysvětlení postupů v jednotlivých způsobech oddlužení a se slovy „Musíme to rychle podat na soud, ať se zbavíte exekutora a ono to pak nějak dopadne.“ Tato rychlost, pro agentury ve smyslu, rychlých peněz bez práce, odbornosti a empatie, přivede dlužníka do situací, které nechápe a je postaven do situace, kterou neočekával ani nechtěl. Jenže to už není cesty zpět!


PŘEVYŠUJÍ VAŠE VÝDAJE PŘÍJMY? NEZVLÁDÁTE SPLÁCET SVÉ DLUHY?

Jak postupovat

 • POMOC vyhledejte u odborně způsobilých subjektů, kterými jsou  insolvenční správce, advokát, nezisková organizace zřízená za účelem insolvenčního poradenství, sociálního poradenství (Spolek, Poradna).

Postup insolvenčního správce, advokáta, poradny

 • TESTEM INSOLVENCE bude odborně posouzena Vaše dluhová situace a navrženy možnosti řešení.
 • Alternativy řešení Vaší situace a jejich postupy Vám budou pečlivě vysvětleny včetně Vašich práv, povinností a rizik. Dále budou zhodnoceny dopady jednotlivých řešení na Vaši celkovou sociálně ekonomickou situaci do budoucna.
 • NÁVRH nejvhodnějšího způsobu řešení dluhové situace.
 • Umožní-li Vaše dluhová situace způsob řešení Insolvenčním návrhem s návrhem na povolení oddlužení (Osobní bankrot) bude Vám takový návrh zpracován odborně a kvalitně.
 • V rámci prvních bezplatných konzultací se dozvíte kolik Vás Insolvenční návrh bude stát a kdy bude zpracován.

Doba zpracování

 • 10 dnů od předání kompletních podkladů ke zpracování.

Platba

 • Při předání zpracovaného a kompletního Insolvenčního návrhu pro místně příslušný Insolvenční soud, bez navýšení ceny za provize z výše dluhů a poradenství. Vydání potvrzení o zaplacení s označením zpracovatele je samozřejmostí.

Jak NEpostupovat – 5 KRÁT NE

 • Neřešit dluhovou situaci další půjčkou popř. konsolidací půjček (tzv. spojení více půjček do jedné).
 • Neobracet se na Oddlužovací agentury, které nejsou odborně způsobilé.
 • Nereagovat na přímo zasílané návrhy s pomocí takových společností či agentur.
 • Nepřistupovat na smlouvy s názvem Oddlužení nebo Splátkový kalendář nabízený Oddlužovací agenturou nebo podobnou společností, rozpoznatelnou z názvosloví nebo pod názvem činnosti většinou ve spojení pomoc z dluhů, oddlužení solidně, rychle, oddlužíme vás, nevíte si rady s dluhy, atd.
 • Nepodepisovat nic, co si nemůžete odnést k prostudování nebo konzultaci s odborníkem, nepodepisovat prázdné listy, popř. nevyplněné formuláře a směnky

JEDENKRÁT ANO  - pokud se ve Vaší situaci spojené s navyšujícími se dluhy rozhodnete využít možnosti sociálního nástroje státu, kterou stát umožnil řešení dluhů oddlužením.

DVAKRÁT ANO pokud si k takovému řešení zvolíte způsobilé odborníky, kteří nezneužijí Vaši nepříznivou situace a přivedou Vás na začátek cesty k životu bez dluhů.


Kdo jsme

Jsme nezávislá profesní organizace sdružující insolveční správce.

Našim cílem je

zvyšovat důvěryhodnost a transparentnost insolvenčních řízení

Kontakt

Spolek insolvečních správců
E-mail: spolekspravcu@seznam.cz

© Spolek insolvečních správců (2015), by Irony s.r.o.