O NÁS

Hlavním účelem Spolku insolvenčních správců je vyvíjení činností, které povedou ke zkvalitnění práce insolvenčních správců a které budou směřovat k vytvoření podmínek pro naplnění společného zájmu.

Hlavními činnostmi spolku jsou zejména:

- Podávání podnětů, návrhů a připomínek v oblasti legislativy

- Vzdělávání insolvenčních správců

- Komunikace se soudy

- Osvětová činnost – dlužníci, věřitelé, finanční gramotnost


Kdo jsme

Jsme nezávislá profesní organizace sdružující insolveční správce.

Našim cílem je

zvyšovat důvěryhodnost a transparentnost insolvenčních řízení

Kontakt

Spolek insolvečních správců
E-mail: spolekspravcu@seznam.cz

© Spolek insolvečních správců (2015), by Irony s.r.o.