VZDĚLÁVÁNÍ

AGENTURA TIS

http://www.agentura-tis.cz/index.php?sec=courses


ACCRETION

http://www.accretion.cz/vzdelavaci-seminare


AGENTURA BOVA 


4. 4. 2016: Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře
lektor: Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M.

5. 4. 2016: Stavba v katastru nemovitostí
lektor: JUDr. Eva Barešová

5. 4. 2016: Podíl v s.r.o.
lektor: JUDr. Petr Šuk

5. 4. 2016: Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
lektor

7. 4. 2016: Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
lektor: JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

11. 4. 2016: Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní pr axi
lektor: JUDr. Ljubomír Drápal

11. 4. 2016: Zápisy do obchodního rejstříku
lektor: JUDr. Petr Šuk

12. 4. 2016: Zajištění a utvrzení dluhu 
lektor: JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

13. 4. 2016: Věcná práva - jejich výkon a ochrana
lektoři: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

27. 4. 2016: Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu)
lektor: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

28. 4. 2016: Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
lektor: JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

28. 4. 2016: Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
lektor: JUDr. Jolana Maršíková


Kdo jsme

Jsme nezávislá profesní organizace sdružující insolveční správce.

Našim cílem je

zvyšovat důvěryhodnost a transparentnost insolvenčních řízení

Kontakt

Spolek insolvečních správců
E-mail: spolekspravcu@seznam.cz

© Spolek insolvečních správců (2015), by Irony s.r.o.